เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ติดต่อเรา
ติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์ *
ข้อความ *
แผนที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
||
ที่อยู่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
อาคาร 7 ชั้น 2 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 590 - 3346 - 9 , แฟ็กซ์ (02) 590 - 3268
Google Map
ดู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า