เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเขียนผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล อาสาเสน ให้คำปรึกษาการเขียนผลงานเลิศรัฐ โดยมีตัวแทนจากสำนัก/สถาบัน/สคร. เข้าร่วมประชุม ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมสร้างต่อยอดองค์ความรู้ที่สำคัญ และนำเสนอผลงาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีผลงานมีผลลัพธ์เด่น ในการเสนอขอรับรางวัลฯ อย่างต่อเนื่อง
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268