เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดบังคับและตัวชี้วัดภารกิจ) วันที่ 12-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์

วันที่ 12-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดบังคับและตัวชี้วัดภารกิจ) โดยมีนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268