เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2559
...วันที่ 6 - 7 มกราคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการเปิดประชุม และอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำในการประชุม ณ นนท์นที โฮมสเตย์แอนด์เรสเตอรองท์ จังหวัดนนทบุรี
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268