เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี

... กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีนายแพทย์ ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นประธาน พร้อมทั้งให้แนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมจากกลุ่มพัฒนาองค์กรจากทุกหน่วยงานของกรม จำนวน 100 ราย .เนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ หลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ,TEPGA ,แนวทางการจัดทำแผนและการปรับปรุงองค์กร ,การประเมินตนเองจากโปรแกรมFL ,การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร(OP) ตลอดจนวิทยากรรับเชิญที่จะนำเสนอผลสำเร็จของการจัดทำคำรับรองของหน่วยงาน และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำOP หรืออื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268