เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2558

.....บ่ายวันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2558 โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ในแต่ละเดือน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค.....
******************************

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย


ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268