เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เครือข่ายจากภายนอกองค์กร
 • ชื่อ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต
  ตำแหน่ง:
  กลุ่ม/ฝ่าย:
  หน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต
  โทรศัพท์ 0 2590 8141, 0 2590 8151, 0 2590 8192
  โทรสาร 0 2589 0974
  E-Mail: opdc41.dmh@gmail.com
 • ชื่อ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
  ตำแหน่ง:
  กลุ่ม/ฝ่าย:
  หน่วยงาน: กรมอนามัย
  โทรศัพท์ 0 2590 4313, 0 2590 4229-30
  โทรสาร 0 2591 8187
  E-Mail: