เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 และ ตัวชี้วัดที่ 1.2.3ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3