เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ.2558

.....วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษา โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค.....

******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268