เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2558

.....วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค.....

******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268