เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุม เรื่อง จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของหมวด 6

.....บ่ายวันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุม เรื่อง จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของหมวด 6 โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานทุกหมวด (หมวด 1 – 7) ดำเนินการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ.2558 ในหมวดที่รับผิดชอบ โดยมีคณะทำงาน ฯ หมวด 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 7 กรมควบคุมโรค.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268