เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1/2558)

.....วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1/2558) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรชัย จิระชนากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาและบรรยาย โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอายุรกิจ โกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268