เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุม เรื่อง การเตรียมรับการตรวจประเมิน Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ปี พ.ศ. 2558

.....วันนี้ (8 พฤษภาคม 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุม เรื่อง การเตรียมรับการตรวจประเมิน Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์พรชัย จิระชนากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยมีอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำในการประชุม โดยในประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบ/ผู้แทน ที่เตรียมรับการตรวจประเมิน Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268