เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิจัย การจัดการความรู้และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

.....เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) คณะทำงานพัฒนางานวิจัย การจัดการความรู้และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิจัย การจัดการความรู้และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 โดยมี ดร.อัจฉรา บุญชุม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268